Fönster

Antal levererade luft under första halvåret var 859 543, en minskning med 4,3 procent jämfört med samma period 2017. Omsättningen var 2 522 869 tusen kr, en minskning med 4,3 procent.

Exportandelen var 3,4 procent medan andelen trä-aluminiumfönster var 78  procent av totalt antal levererade luft jämfört med 76 procent 2017.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Bygg & Järnindex - augusti 2018

 Bygg & järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 3,7 procent i augusti. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till augusti landade därmed på 2,6 procent.