Fönster

Antal levererade luft för för första halvåret 2020 var 826 994, en ökning med 2 procent jämfört med samma period 2019. Den ackumulerade omsättningen var 2 460 miljoner kr, en ökning med 1 procent, medan exportandelen var 3,8 procent. Andelen trä aluminiumfönster var 80 procent av totalt antal levererade luft

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex - andra kvartalet 2020

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 12,6 procent under det andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Totalt landade tillväxten för det första halvåret på 11,1 procent.