Fönster

Antal levererade luft för kvartal 1 2020 var i stort sett oförändrat jämfört med kvartal 1 2019 med 367 926 luft (370 676 luft) enligt rapporterande företag. Den ackumulerade omsättningen var 1 107 157 TSEK, en minskning med knappt 1 procent, medan exportandelen var 3,4 % (4,15 % kv 1 2019). Andelen trä aluminiumfönster var oförändrad med 81 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex - fjärde kvartalet 2019 

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 0,5 procent under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Året har resulterat i tre kvartal med positiv tillväxt och ett med negativ tillväxt. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på plus 2,7 procent för helåret 2019.