Fönster

Antal levererade luft för tredje kvartalet 2019 var 1 184 823, en minskning med 4 procent jämfört med samma period 2018 (1 231 462). Omsättningen var 3 556 386 tkr, en minskning med 2,5 procent (3 647 819 tkr), medan exportandelen ökade något och var 4 procent av totalt antal luft. Andelen trä aluminiumfönster var 79 procent 2018.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex - tredje kvartalet 2019 

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2 procent under det tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på 3,8 procent för årets första nio månader.