Fönster

Antal levererade luft, akumulerat under kvartal 1-3 2018, var 1 231 462, en minskning med 4,5 procent jämfört med samma period 2017. Omsättningen var 3 647 819 tkr, en minskning med 4,3 procent.

Exportandelen var 3,7 procent jämfört med 4,9 procent 2017 medan andelen trä-aluminiumfönster var 78 procent jämfört med 76 procent 2017.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex - december 2018

Byggmaterialindex (tidigare Bygg- och järnindex) från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 2,6 procent under december 2018 jämfört med december 2017. För helåret 2018 ökade byggmaterialhandeln med 2,8 procent.