Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal levererade dörrar ackumulerat kvartal 1-3 var 1 166 378, en minskning med 7 procent jämfört med samma period 2017. Omsättningen för dörrar var 1 491 miljoner kronor, en minskning med 0,5 procent.

Exporten minskade med 16 procent till 529 401 dörrar medan importen minskade med 8 procent till 242 446 dörrar.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Bygg & Järnindex - november 2018

Bygg & Järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen ökat för fjärde månaden i rad. Ökningen i november uppgick till 3,6 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till november landade på 3,1 procent.