Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal levererade dörrar för de tre första kvartalen 2020 var 1 102 403 enligt rapporterande företag, en minskning med 3 procent jämfört med samma period 2019. Omsättningen för dörrar var 1 581 miljoner kronor, en ökning med 2,8 procent jämfört med 2019 medan exporten av dörrar minskade med 8 procent till 363 851 dörrar.

Antal anställda i slutet av kvartal 3 ökade med 1 procent till 1 136 stycken, (1 123 kv 1-3 2019).

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex - ökning med nästan 10 procent under 2020

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 10 procent under 2020 jämfört med under 2019. Detta gör 2020 till ett mycket starkt år för branschen. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga tillväxttakten varit strax över fem procent.