Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal levererade dörrar för första halvåret 2020 var 780 150 enligt rapporterande företag, en minskning med 5 procent jämfört med samma period 2019. Omsättningen var 1 107 miljoner kr, en ökning med 2 procent jämfört med 2019 medan exporten av dörrar minskade med 9 procent till 363 851 dörrar.

I slutet av juni 2020 var 1 104 anställda inom dörrindustrin, en minskning med 1 procent.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex - andra kvartalet 2020

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 12,6 procent under det andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Totalt landade tillväxten för det första halvåret på 11,1 procent.