Branschstatistik

TMF sammanställer statistik om den svenska trä- och möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken är inriktad på byggande och boende och visar siffror för produktion, export och import för bl.a trähus, möbler, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träkomponenter samt löneutveckling och arbetsskadestatistik. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Jakob Andrén

Marknadsanalytiker

Telefon
08-762 78 82
E-post
jakob.andren@tmf.se