FSC & PEFC svartlistar virke från Ryssland och Belarus

Foto: Pixabay

Som en följd av kriget i Ukraina har organisationerna bakom de båda certifieringssystemen PEFC och FSC beslutat att betrakta virke och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus som konfliktvirke.

PEFC och FSC är två olika system som certifierar hållbart skogsbruk, med bred internationell verksamhet. Systemen har ganska likartade krav när det gäller skogsbruksstandard, miljöstandard och social standard.

Beslutet betyder att trä- och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus inte får ingå i varken PEFC- eller FSC-certifierade produkter.