Årets Träbyggare

TMF, RISE och Smart Housing Småland har instiftat priset Årets Träbyggare, som delas ut första gången 2022. Prisutdelningen sker i samband med eventet Trähusdagarna.

Varje år nomineras tre personer av en nomineringskommitté som består av representanter från TMF, RISE och Smart Housing Småland.

De nominerade ska utmärkas av att:

• de bidrar till utvecklingen av träbyggandet
• de gärna delar med sig av sina erfarenheter till gagn för branschen
• de inspirerar andra till att medverka i utvecklingen
• de agerar som en ambassadör för ett hållbart träbyggande

Den som får priset Årets Träbyggare kan vara anställd på ett trähusföretag, forskningsorganisation, konsultföretag, leverantör till trähusbyggande, byggherreföretag med flera.