TMF:s årsmöte 2021

TMF:s årsmöte – i år endast som förbundsstämma – hålls onsdagen den 5 maj klockan 14.00. På grund av Coronaviruspandemin har TMF:s styrelse beslutat att årsmötet 2021 sänds digitalt, via Zoom, där ordförande, vd och chefsjurist genomför stämman på plats i studio. Kallelse är utskickad med brev till röstberättigade företag.

Endast för medlemmar

Den digitala förbundsstämman är endast till för medlemmar. För de medlemmar som inte kan närvara vid stämman finns det, i vanlig ordning, möjlighet att lämna fullmakt till ett ombud.
Av praktiska skäl ber vi att fullmakt i första hand skickas med e-post – till stamma@tmf.se.
Fullmakt ska vara TMF tillhanda senast den 27 april.

Anmälan

Anmälan till den digitala årsstämman görs via följande länk senast den 25 april.
Notera att endast en röstberättigad per företag kan anmäla sig.

Se stämmohandllingar till höger i menyn. 
Verksamhetsberättelsen distribueras som vanligt även med post - 1 exemplar per medlemsföretag.

Länk för inloggning till stämman kommer att mejlas ut till de anmälda några dagar innan.

Frågor
Vid frågor, kontakta stamma@tmf.se.