Färdplan TMF 2026 - makrotrender, förutsättningar & fokusområden

Färdplan
Foto: TMF

Det sker just nu flera parallella större samhällsförvandlingar, vilka skapar ett omvandlingstryck som driver på företag till förändring för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. I denna rapport beskriver vi ett antal makrotrender som påverkar samhällets olika aktörer de kommande 5–10 åren. Effekterna från identifierade makrotrender beskriver vi som skiften, en sammanhängande samhällsförändring. Med utgångspunkt i dessa större skiften försöker vi här identifiera hur TMF och dess medlemmar påverkas.

Redan idag arbetar TMF med flera projekt vars syfte är att bidra till att skapa bra förutsättningar för medlemmarna att bemöta detta omvandlingstryck. Syftet med TMF 2026 är att arbeta fram och prioritera ett antal strategier för att möta de kommande fem årens förändringsbehov.

Arbetet har utmynnat i tre förslag på fokusområden och sex förslag på strategier, som långsiktigt ska leda arbetet med att bemöta de olika utmaningar som både medlemsföretagen och TMF som organisation står inför.

De tre fokusområdena med sina sex strategiska förslag är:

 1. Fokusområde 1: Påverka förutsättningar för företagen på politisk nivå
  Strategi 1a - Öka påverkansarbetet inom EU och på regional/ kommunal nivå.
  Strategi 1b - Öka kommunikativ närvaro på regional och kommunal nivå.
 2. Fokusområde 2: Påverka förutsättningar för medlemsföretagen att hantera utvecklingssprånget
  Strategi 2a - Öka närvaron i och förmedla information om aktuell FoU för ökad innovations- och konkurrenskraft.
  Strategi 2b - Stöd att ställa om och ses som en förebild för hållbarhet.
 3. Fokusområde 3: Utveckla TMF som organisation
  Strategi 3a - Utreda om branschglidning påverkar inträde för medlemsskap.
  Strategi 3b - Utveckla interna organisationen efter fokusområde 1 och 2.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.