Marknadsstatistik & Trähusnytt

Foto: Hjältevadshus

TMF skickar ut ett nyhetsbrev per månad, relaterat till trähus - Marknadsstatistik & Trähusnytt. Nyhetsbrevet baseras till stora delar på färsk branschstatistik, men innehåller även nyheter kring vår husindustri, aktuella tekniska frågor och debattinlägg. Större delen av statiken är endast tillgänglig för TMF:s medlemmar.