Avtal20

Foto: C&D snickeri Avtalsrörelser

I samband med avtalsrörelser skickar TMF ut ett specifikt nyhetsbrev med information och nyheter kring de pågående förhandlingarna. 2020 är det aktuellt med Avtal20.