Avtal17

Foto: C&D snickeri Avtalsrörelser

I samband med avtalsrörelser skickar TMF ut ett specifikt nyhetsbrev med information och nyheter kring de pågående förhandlingarna. Senast skedde det i samband med Avtal17.