Arbetsrätt

TMF publicerar ett nyhetsbrev om Arbetsrätt tre-fyra gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller en sammanfattning av relevanta AD-domar och andra rättsfall samt lagstiftning som kan påverka våra medlemsföretag.

Nedan hittar du länkar till de senaste nyhetsbreven.

TMF:s Nyhetsbrev Arbetsrätt 2019

#2 2019 - Föräldrapennning, hamnkonflikten och rättsfall

# 1 2019 - Nya lagbestämmelser från årsskiftet

TMF:s Nyhetsbrev Arbetsrätt 2018

#3 2018 - Karensavdrag istället för karensdag och förlängt anställningsskydd

#2 2018 - Nya regler för kameraövervakning

#1 2018 - Utvidgat skydd mot diskreminering

TMF:s Nyhetsbrev Arbetsrätt 2017

#3 2017 - Vad gäller angående seexuella trakasserier? 

#2 2017 - Nya regler i Utstationeringslagen

#1 2017 - Ny lagstiftning kräver hållbarhetsrapport