Arbetsrätt

TMF publicerar ett nyhetsbrev om Arbetsrätt fyra gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller en sammanfattning av relevanta AD-domar och andra rättsfall samt lagstiftning som kan påverka våra medlemsföretag.

Nedan hittar du länkar till de senaste nyhetsbreven.

TMF:s Nyhetsbrev Arbetsrätt 2018

#3 2018 - Karensavdrag istället för karensdag och förlängt anställningsskydd

#2 2018 - Nya regler för kameraövervakning

#1 2018 - Utvidgat skydd mot diskreminering

TMF:s Nyhetsbrev Arbetsrätt 2017

#3 2017 - Vad gäller angående seexuella trakasserier? 

#2 2017 - Nya regler i Utstationeringslagen

#1 2017 - Ny lagstiftning kräver hållbarhetsrapport