NYHET - MBL OCH KONTAKTERNA MED FACKET

”Svåra avvägningar krävdes för att nå en överenskommelse”

Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk industri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal med en kostnadsram på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt.

1 november 2020
“Cementakrisen är uppskjuten - inte avvärjd”
Foto: Sören Andersson

Coronapandemin har drabbat den svenska ekonomin hårt. Att mitt i en pandemi, med osäker ekonomisk utveckling, förhandla om ett normerande lönemärke för hela den svenska arbetsmarknaden har inneburit utmaningar. Detta till trots har parterna inom industrin lyckats nå en överenskommelse som sträcker sig fram till 2023.

- De ekonomiska förutsättningarna för medlemsföretagen inom industrin skiljer sig åt. Många har ännu inte sett slutet på verkningarna av pandemin och har därför en helt annan betalningsförmåga än normala år. Det har inneburit att svåra avvägningar varit nödvändiga för att nå en överenskommelse, säger David Johnsson, vd för TMF.

TMF:s förhandlingschef Eva Glückman håller med om att förutsättningarna varit svåra men menar att det långa avtalet nu kan skapa stabilitet.

- Att vi får ett långt avtal är positivt. Det ger förutsägbarhet, något som är speciellt viktigt just nu. Det skapar även arbetsfred och långsiktig stabilitet. Däremot är nivån väl hög för många av våra medlemsföretag, säger Eva Glückman.

Det nya avtalet löper från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Det sista året är uppsägningsbart, en säkerhetsventil om förutsättningarna skulle ändra sig avsevärt.

Arbetsgivarorganisationerna inom industrin är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna, Gröna arbetsgivare, TEKO samt Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Läs mer om Avtal20tmf.se/avtal2020.
Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, vänligen kontakta:
• David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
• Eva Glückman, förhandlingschef TMF, 0706-22 72 05, eva.gluckman@tmf.se
• Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070 916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se