NYHET - EKONOMI

”Trots att läget i ekonomin fortfarande är allvarligt har de tidigare mörka prognoserna ljusnat något”

Konjunkturen för byggbranschen har under hösten stabiliserats, enligt TMF:s marknadsrapport.

15 oktober 2020
träfgårdstad
Foto: TMF

Höstens konjunkturgenomgång pekar på en viss stabilisering av ekonomin efter vårens stora nedgång och oklara framtidsutsikter. Trots att läget i den svenska och globala ekonomin fortfarande är allvarligt har de tidigare mörka prognoserna ljusnat något. Bostadsmarknaden har som helhet haft en positiv utveckling i form av att aktiviteten och priserna har ökat och antalet påbörjade bostäder har inte fallit nämnvärt.

Det totala bostadsbyggandet ökade med 6 procent under första halvåret 2020 jämfört med samma period 2019 enligt den senaste statistiken från SCB, visar TMF i siffror. Samtidigt uppvisade branschgruppen dörrar och fönster en försiktig ökning av omsättningen med två respektive en procent, medan försäljningsökningen för trappor uppgick till 4 procent.

Möbelindustrin visade en inte oväntad svag utveckling; den totala exporten minskade under perioden med 4 procent, att jämföra med en ökning med 11 procent samma period 2019. Exporten av kontorsmöbler minskade under perioden med 12 procent. Förändringen kan med största sannolikhet förklaras med Covid 19-situationen.

- Sammantaget har våra branscher klarat krisen väl. Situationen ser nu ljusare ut även om det är för tidigt att blåsa faran över, säger David Johnsson, vd på TMF, och fortsätter: det ökande bostadsbyggandet är en positiv framtidssignal för samtliga våra branscher.

TMF i siffror 2 2020 innehåller branschstatistik från årets första halvår medan TMF:s marknadsrapport 2 2020 omfattar omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, inklusive en uppdatering av det ekonomiska läget för byggsektorn.

TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport är numera endast digitala och publiceras som två självständiga rapporter: Rapporterna publiceras två gånger per år, april och oktober.

Läs bifogade filer eller ta del av innehållet på tmf.se/tmfisiffror resp. tmf.se/tmfsmarknadsrapport.
Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070 916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se