NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR

Avtalsförhandlingarna ajourneras till oktober

Parterna har enats om att ajournera avtalsförhandlingarna och förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

20 mars 2020
DEBATT: "Sveriges framtidstro bygger på en grund av cement"
Foto: Pressbild

Parterna inom industriavtalet har idag svarat på den hemställan som mottogs igår från De Opartiska ordförandena inom industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020. Den nu träffade överenskommelsen ska utgöra norm på sedvanligt sätt för övriga avtal på svensk arbetsmarknad.

- Den pågående Coronapandemin utgör en kris av sällan skådat slag. Utvecklingen är omöjlig att förutsäga men högst sannolikt kommer vi att få leva länge med konsekvenserna, både ifråga om människors hälsa, belastning på våra samhällsfunktioner och effekter på handel och näringsliv. En stor utmaning väntar i säkra företagens fortlevnad och hela landets ekonomi, säger David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, och fortsätter:

- Att förlänga gällande avtal är i dagsläget den bästa lösningen för att i slutänden kunna ingå avtal som kan accepteras av de anställda, våra medlemsföretag och på arbetsmarknaden i övrigt. Parterna tar härigenom sitt ansvar för att upprätthålla största möjliga stabilitet på arbetsmarknaden. Förhoppningsvis har vi bättre möjligheter att förutse framtiden när förhandlingarna återupptas i oktober.

Läs mer om Avtal20tmf.se/avtal2020.
Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, vänligen kontakta:
• David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
• Eva Glückman, förhandlingschef TMF, 0706-22 72 05, eva.gluckman@tmf.se
• Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070 916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se