Grönt för EU-kommissionens "Green Deal"

- TMF:s Ceclia Ask Engström: "Ett stort steg framåt för en grönare trä och möbelindustri"

I veckan presenterade den europeiska kommissionen och dess ordförande Ursula von der Leyen det nya klimatpaktet "Green Deal", Green Deal täcker tio områden inom klimat- och miljö med totalt 50 åtgärdspunkter för de kommande fem åren .

I mars år 2020 ska en ny "klimatlag" läggas fram där målet om klimatneutralt till år 2050 blir till lag, en lag som kommer bidra till att säkerställa att alla kommande EU-lagar följer klimatlagen.
Till sommaren 2020 ska EU-kommissionen lägga fram en plan för att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 50 procent och helst 55 procent till år 2030, jämfört med nivåerna år 1990.

TMF:s chef för branschutveckling, Cecilia Ask Engström, var nere i Bryssel under veckan för ett möte med europeisk möbelindustri, EFIC, och hon intygar att ämnet låg högt på agendan:

- EU:s Green Deal innebär ett stort steg framåt för en grönare trä och möbelindustri och EU har höga ambitioner för att Europas industri ska ta fram klimatneutrala och cirkulära produkter. Det ska bli spännande att följa utvecklingen och Green Deal kommer successivt att bli mer påtagligt för våra medlemsföretag.