Älvsbyhus: "Orimligt med olika tolkningar av befintliga byggregler"

Att kommunerna tolkar Boverkets byggregler olika är en fråga som det har flaggats för från hustillverkarna under en längre tid. För Älvsbyhus, som är Sveriges största småhustillverkare och producerar modulhus i sina fabriker, skapar det stora utmaningar.

– Vi märker med jämna mellanrum av hur byggreglerna tolkas olika av kommunerna. Det är inte hållbart. Kompetensen varierar i olika kommuner och man kan se ett mönster där tjänstepersoner med lång erfarenhet generellt utför sitt arbete på ett mer rationellt sätt. För att uppnå hus, som byggs hållbart och fraktas med miljövänliga transporter måste det finnas ett tydligt och långsiktigt regelsystem, säger Kent Johansson, vd Älvsbyhus, till Svenskt Näringsliv.

Läs hela artikeln på Svenskt Näringslivs webbplats.