MÅNADENS BRANSCHPROFILER: Janeth och Christer Lindqvist

- Adept Collection har skapat över 300 000 sittplatser

Foto: Sören Karlsson Janeth & Christer Lindqvist, Adept Collection.

En bra bit över 300 000 sittplatser. Det är vad Adept Collection i Vejbystrand på Bjärehalvön i Skåne skapat under de nu 25 år som gått sedan starten, allt under ledning av makarna Janeth och Christer Lindqvist. Båda hade lång erfarenhet av möbelbranschen med sig i bagaget när de beslutade sig för att bli egna företagare.

Text & Foto: Sören Karlsson

Verksamheten i Adept Collection började med stapelbara stolar för att snabbt övergå till sittplatser till idrottsarenor inomhus. Kinnarps Arena i Jönköping blev ett tidigt referensobjekt. De tygklädda träsitsarna från Adept Collection kom i högt tempo att installeras i idrottshallar i exempelvis Leksand, Södertälje, Stockholm, Linköping, Mora och Malmö.

- Det nya var att man gick från plaststolar till trästolar, förklarar Janeth Lindqvist.

Redan för ganska många år sedan valde Adept Collection att lämna idrottshallarnas värld. Numera är det främst universitet, skolor, kongresshallar och konsertsalar som ska ha teleskopläktare eller fasta läktare.

SEB:s huvudkontor i Stockholm, Aros Congress Center i Västerås, China Teatern i Stockholm, Nösnäsgymnasiet i Stenungssund, Åbytravet i Mölndal, Lunds Universitet, Kyrkskolan i Ludvika, Katedralskolan i Uppsala och Electrolux huvudkontor i Stockholm är några aktuella kunder.

Länge i Norge

- Sedan länge har vi varit också i Norge. Just nu håller vi på och slutför en leverans till Bergens Universitet, säger Christer Lindqvist.

Det faktum att Norge står utanför EU medför förstås en hel del extra administration.

- Vi har blivit bortskämda med hur lätt det fungerar inom EU. När det gäller Norge tar vi hjälp av alla experter som behövs. Närheten till Norge och betydelsen av riskspridning väger ändå upp nackdelarna, tycker Janeth Lindqvist.

Adept Collection omsätter ungefär 30 miljoner men har bara sex egna medarbetare. Fyra av dem finns på kontoret i Vejbystrand, en i Stockholm och en i Oslo.

- Vi har ingen egen tillverkning. All produktion ligger hos våra partners Elan Inventa och Auditorium SC i Slovenien. Monteringsarbetena runt om i Sverige och Norge sker med deras montörer, säger Christer Lindqvist.

Gamla kontakter

Allt bygger på gamla kontakter från den tid då Christer Lindqvist arbetade på KF och var ansvarig för inköp av möbler från dåvarande Jugoslavien.

- Vi känner oss väldigt trygga med den här uppläggningen. Tillverkarna i Slovenien erbjuder mycket hög kvalitet och är välrenommerade bland de svenska byggföretagen, betonar han.

Att börja tillverka arenastolarna i Sverige är inget alternativ för Adept Collection.

I uppläggningen ingår också att företaget inte har några egna arkitekter. Istället har man ett mångårigt samarbete med arkitekterna Carl-Fredrik, Christina och Lars Andersson i Höganäs som designat huvuddelen av alla produkter från Adept Collection.

Väldigt goda år

- De senaste åren har varit väldigt goda för oss. Vi är förstås medvetna om att en nedgång kan komma. Det går inte att utesluta att tiderna blir tuffare. Jag tänker bland annat på kommuner som skjuter beställningar på framtiden, säger Christer Lindqvist.

Janeth Lindqvist efterlyser enklare anbudsförfaranden, inte minst när det gäller offentliga upphandlingar.

- Det blir orimligt invecklade offerter. Det finns exempel på kommuner som blåst av upphandlingar eftersom inte ett enda företag kunde leva upp till kraven. Då är det någonting som inte stämmer,.