MÅNADENS BRANSCHPROFIL: Malin Hedlund

- Lågkonjunkturen avlägsen hos Säters Snickerifabrik

Foto: Sören Karlsson

Möt Malin Hedlund, vd på Säters Snickerifabrik AB, femte generationen och en av delägarna. I år firar företaget 75 år. "Vi ser ingen minskad efterfrågan. För oss känns lågkonjunkturen avlägsen. En långt driven specialisering är en förklaring".

TEXT & FOTO: Sören Karlsson

Hon gick på ekonomiprogrammet på Martin Koch-gymnasiet i Hedemora och fick jobb på ekonomiavdelningen på Säters Snickerifabrik direkt efter examen. Sedan har Malin Hedlund avancerat steg för steg hela vägen upp till posten som vd.

- Företaget har förändrats mycket sedan jag började här. Då var vi sju-åtta anställda mot 25 idag. Då svarade renoveringar av kulturbyggnader för halva omsättningen. Nu står nytillverkning för nästan allt, berättar hon.

Säters Snickerifabrik har två affärsområden, ett för specialsnickerier och ett för säkerhetslösningar. Fönster, dörrar och inredningar dominerar inom området specialsnickerier. Statens Fastighetsverk, kommuner, fastighetsägare och privatpersoner är de viktigaste kunderna. De flesta uppdragen finns i Mälardalen med Stockholm som tyngdpunkt.

Säkerhetslösningar har under de senaste 10 åren tagit en allt större del av utvecklingsarbetet och produktionen på företaget. Av omsättningen på drygt 33 miljoner förra året kom ungefär hälften från det här affärsområdet.

De växande hoten mot företagsledare men även mot exempelvis musikproducenter, youtubers och influencers har satt tydliga avtryck i orderblocken hos Säters Snickerifabrik.

Högt ställda krav

Här handlar det om att skapa skalskydd och säkerhetsrum som klarar högt ställda krav när det gäller mekanisk åverkan och effekter av beskjutning.

- Lösningarna vi erbjuder ska så långt det är möjligt smälta in i helhetsbilden och inte se ut som en betongbunker, betonar Malin Hedlund.

Också i dessa sammanhang är trä ett mycket lämpligt material. Nämnas kan, utan att för den skull avslöja några detaljer, att extremt hårt sammanpressad plywood med hög densitet har stor användning när företaget utformar sina säkerhetslösningar.

Som för så många andra är kompetensförsörjningen ett bekymmer för Säters Snickerifabrik. För tillfället söker företaget en montör och en maskinsnickare. Av de fem som anställts senast kommer fyra från Syrien och en från Tyskland.

-Det fungerar jättebra, men jag tycker att det är tråkigt att rekryteringen ska vara så svår. En orsak är förstås att de trätekniska utbildningarna lagts ner både i Hedemora och Falun, poängterar Malin Hedlund.

Större ansvar

Hon efterlyser ett större ansvar från Region Dalarna.

-Regionen borde stötta kommunerna ekonomiskt för att utbildningsplatser ska kunna säkras. Annars stoppas ju utvecklingen.

Malin Hedlund menar att fördomarna om industrin är en annan faktor som försvårar rekryteringen.

- Idag är det rent, snyggt och ljust på de allra flesta företag inom träindustrin. Hela branschen jobbar jättemycket med arbetsmiljön.

Hon vänder sig också mot påståenden om att anställda inom träindustrin "fastnar på golvet" eller "alltid kommer att stå vid sin hyvelbänk".

- Det finns många utvecklingsmöjligheter för den som är intresserad. Ingen fastnar på golvet. Vi behöver både genuint hantverkskunnande och högteknologiska kunskaper, säger Malin Hedlund.

Femte generationen

Säters Snickerifabrik grundades 1944. Det betyder att man i år firar sitt 75-årsjubileum. Kontinuiteten garanteras genom att den femte generationen i familjeföretaget, montagechefen Max Åsåker, jobbar på fabriken.

För tre år sedan flyttade företaget från Säter till grannkommunen Hedemora.

- Vi behövde bygga ut och det var inte genomförbart på det sätt vi önskade i Säter, men det mycket inarbetade företagsnamnet behöll vi förstås, påpekar Malin Hedlund.

Hon tror på en ljus framtid, inte enbart för Säters Snickerifabrik utan för branschen som helhet.

- Det växande miljöengagemanget talar för en bransch som arbetar med en förnybar råvara.