Svenskt Närlingslivs nye avtalsgeneral varnar för höga lönelyft inför avtalsrörelsen

Foto: Pressbild

Nu varnar Svenskt Näringslivs nya förhandlingschef Mattias Dahl för följderna av för höga lönelyft i den kommande avtalsrörelsen.

Han anser att det är extra viktigt att ingångslönerna hålls nere.

– Varje år har ingångslönerna höjts från redan höga nivåer. Det har inneburit att vi inte har fått in tillräckligt många nya på arbetsmarknaden, säger Mattias Dahl till DI och menar att SEB:s tidigare bedömning om en löneökningstakt på 2,5 till 2,6 procent är alldeles för hög.

Dahl säger också att parterna inte kan sluta höga avtal bara för att hjälpa Riksbanken att nå inflationsmålet.