DEBATT: "Utan framgångsrika företag skulle välfärden falla samman som ett korthus"

Foto: Dune by Front for Offecct. Fotograf: Jonas Anhede.

De flesta ser nog en välfärd utan större hål i trygghetsnätet som en självklarhet. Inte lika många reflekterar över de krafter som genererar denna välfärd, alltså alla tusentals små och stora företag med engagerade företagare och medarbetare. Läs debattinlägg av TMF:s vd David Johnsson samt föhandlingschef Eva Glückman - med avtalsrörelse som cirka ett halvår bort.

"Merparten av medlemmarna i Trä- och Möbelföretagen, TMF, finns på mindre orter. Deras betydelse för sysselsättningen är givetvis stor och de gör sitt yttersta för att kunna leva vidare och utvecklas, men det finns gränser för uthålligheten."

Läs hela debattinlägget - publicerat i Sörmlands Nyheter