Vetlandas kommunordförande initierar bostadspolitiskt samarbete

Foto: Ola Torkelsson

Joakim Henriksson, koncernchef på OBOS Sverige, slog ett slag för snabbare och tydligare planprocesser, medan TMF:s vd David Johnsson lyfte fram behovet av ett varierat byggande med den billiga boendeformen småhus. Almedalsseminariet "Bostadsbyggande i det länga perspektivet" präglades dock av samsyn mellan parterna där Henrik Tvarnö, ordförande i Vetlandas kommunstyrelse, initierade Vetlanda-initiativet, ett bostadspoliskt samarbete med tänkt startdatum i höst.

Joakim Henriksson, som även är ordförande i TMF:s trähusgrupp, och David Johnsson deltog på tisdagen i en paneldiskussion hos Höglandskommunerna på temat Bostadsbyggande i det långa perspektivet. Samtalet kretsade framför allt kring frågan hur det kan komma sig att bostadsbyggandet i Sverige ligger på en historiskt låg nivå, samtidigt som vi har en skriande bostadsbrist. Joakim och David var överens med panelens övriga deltagare Henrik Tvarnö, och Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS, om att vägen framåt för att komma till rätta med problemet är en konstruktiv och nära dialog mellan samtliga aktörer verksamma på bostadsmarknaden. Henrik Tvarnös förslag om ett samarbetsforum välkomnades av samtliga och fick raskt arbetsnamnet "Vetlandainitiativet".