Regeringen vill se fler hus utan bygglov

- föreslår att Attefallhus utökas till 30 kvadratmeter

Foto: Pressbild, regeringen.

Regeringen ger grönt ljus för 30 kvadratmeters bostadshus utan bygglov och föreslår att den nya lagen börjar gälla i mars nästa år. Det framgår av ett pressmeddelande. Sedan 2014 är det lagligt att bygga bostadshus på upp till 25 kvadratmeter utan bygglov, men nu vill regeringen utöka tillståndet enligt en beslutad lagrådsremiss.

– Med större boyta är det lättare att bygga attraktiva bostäder som bättre täcker hushållets behov. Ändringen ger därför förutsättningar för fler nya bostäder i Sverige, sa bostadsminister Per Bolund till pressen.

– Syftet är att skapa förutsättningar för fler komplementbostadshus och göra det möjligt att uppföra bostäder med högre boendekvalitet.

Regeringen vill även utreda regelverket kring bygglovfria åtgärder för att lösa de rättsliga brister som finns i nuvarande regelverk, bland annat när det gäller möjligheten till domstols­prövning.
Ändringarna i plan- och bygglagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Läs pressmeddelande