Träbyggnadsindustrin leder vägen in till framtidens träbyggande

- färdplan överlämnades till statsminister Stefan Löfven under hans sommarturné

Foto: Julius Petzäll

Statsminister Stefan Löfvén tog idag emot "Roadmap för industriellt byggande", industrins färdplan för hur den träbyggande industrin kan bidra till samhällsutvecklingen genom ett ekologiskt och socialt hållbart bostadsbyggande. Planen överlämnades i samband med statsministerns besök vid Stora Ensos sågverk i Gruvön under onsdagen, en del i den sommarturné som för statsministerns del har ersatt närvaro i Almedalen för tredje året i rad.

Färdplanen överlämnades av Per Lynell, Sverigechef Stora Enso, David Johnsson vd TMF, Susanne Rudenstam, kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli och Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket.

"Detta är ett nytt sätt att bygga som svarar på vår samtids största frågor: Klimatfrågan, jobb i glesbygd och löser bostadsbristen."
David Johnsson

"Det är en helt ny byggindustri som växer fram och som kommer förändra byggindustrin som vi känner den."
Susanne Rudenstam

"Vi är stolta över att våra medlemmar får vara med och utveckla det framtida byggandet."
Per-Olof Sjöö

"Vi är glada att lämna över färdplanen för industriellt träbyggande som kommer att resultera i landsbygdsutveckling, klimatomställning och utveckling av byggindustrin."
Per-Lyrvall