DEBATT: "Bara breda uppgörelser ger en långsiktig bostadspolitik"

- och "Sverige måste komma bort ifrån den nuvrande diskrimineringen av småhus"

Foto: A-hus

Bostadspolitiken kräver naturligtvis långsiktighet. Därför behövs uppgörelser över hela det politiska fältet. Det är den enda garantin för en stabil kurs under lång tid framöver, skriver TMF:s Gustaf Edgren och David Johnsson i ett debattinlägg.

"Bostadspolitiken kräver naturligtvis långsiktighet. Därför behövs uppgörelser över hela det politiska fältet. Det är den enda garantin för en stabil kurs under lång tid framöver.

Sverige måste komma bort från den nuvarande diskrimineringen av småhus. Den mest efterfrågade bostadsformen behandlas alltför styvmoderligt. Att småhusen representerar ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt mer hållbart boende än andra stadsbyggnadsformer är ingenting som hittills lett till några omprioriteringar av bostadspolitiken."

Läs hela debattinlägget - bl a publicerat i Nya Wermlands-Tidningen.