Jämställd industri sökes

Foto: Inwido

Industrins jämställdhetspris lyfter fram och belönar företag som arbetar långsiktigt och strategiskt med jämställdhet och åstadkommer mätbar förändring. Nu är det dags att nominera till 2019 års pris – är ditt företag nästa vinnare?

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. En industri där individens kompetens och prestationer tas till vara borgar för en konkurrenskraftig industri med tillväxt och innovativa miljöer. Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas.

Öka medvetenhet om jämställdhet
Industrins jämställdhetspris syftar till att öka medvetenheten om jämställdhet i industrin samt sprida nya arbetssätt och goda exempel, som i sin tur kan inspirera fler företag i utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Det kan handla om strategier för att öka jämställdheten i samband med rekrytering, att det är möjligt för både män och kvinnor att vara föräldralediga och andra viktiga åtgärder för att ditt företag ska vara inkluderande och tillvarata allas potential. Priset delas ut till ett industriföretag för genomfört eller pågående jämställdhetsarbete.

Så nominerar du
Nomineringen till 2019 års pris är öppen under perioden 15 maj – 15 juni 2019. Vem som helst kan skicka in en nominering på företag verksamma inom industrisektorn. Vinnaren presenteras på Industridagen i Sandviken den 30 september 2019.
Nominera här

Tidigare vinnare
Tidigare vinnare inkluderar Domsjö Fabriker (2018), Saab (2016), Coca-Cola Enterprise (2015), Boliden (2013) och Indexator (2012).

Industrirådet står bakom
Bakom priset står Industrirådet, som består av företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrin: Trä- och Möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagens Förbund, Gröna arbetsgivare, Industriarbetsgivarna, IKEM, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen, TEKO, GS-facket, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen.