Claes Hansson tar plats i Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse

Foto: Stina Stjernkvist

I samband med Svenskt Näringslivs stämma den 23 maj valdes TMF:s styrelseordförande, Claes Hansson, in som ny ledamot i Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse. Dessutom valdes Anna Grånäs Jakobsson, Rättviks Trappfabrik AB, in i SME-kommittén.

Clas Hansson har varit TMF styrelseordförande under flera år – parallellt med att han verkat som vd för Götenehus. För några veckor sedan tog dock Andreas Gustafsson över den posten i huskoncernen och numera är Claes Hansson istället styrelseordförande.

Under Svenskt Näringslivs stämma lyfte vd Jan-Olof Jacke fram den ökade ambitionen i klimatfrågan.

– Svenskt Näringsliv kommer att med ännu större kraft att driva klimatfrågorna. Vi är redo att anta utmaningen, men även regering och riksdag måste göra sina delar av jobbet, sa Jacke.
Vid stämman omvaldes Fredrik Persson som ordförande.

De sitter i den nya styrelsen