5 tips för att underlätta din kredithantering

Foto: Pixabay

Långa avtalade betaltider och sena betalningar är ett stort problem för många företag, inte minst mindre bolag. I en undersökning från 2018 – gjord av kredithanteringsföretag Intrum - svarade 6 av 10 svenska företag att man blivit ombedd att acceptera längre betaltider än man känner sig bekväm med. Samtidigt svarade drygt vart fjärde företag att sena betalningar har pressat bolagets likviditet. TMF har ett ramavtal med just Intrum för att hjälpa våra medlemsföretag med inkassohantering.

Läs mer om Medlemsförmåner samt ta del av Intrums 5 tips.