TMF om Brexit-läget

TMF kommenterar statusen kring Storbritannien och Brexit och hur man på bästa sätt kan hålla sig uppdaterad för olika scenarier.

Det är fortfarande ännu oklart om Storbritannien kommer att nå en överenskommelse med EU om Brexit och i så fall vilka förutsättningar som kommer att gälla för ett utträdes- och övergångsavtal. Klart är att det faktiska utträdet skjutits fram till senast den 31 oktober.

Skulle en överenskommelse nås innan dess, och också godkännas av det brittiska parlamentet, kan ett utträde bli aktuellt tidigare.
Om en överenskommelse inte nås finns det en överhängande risk att en avtalslös, eller så kallad hård Brexit, inträffar.

Exakt vad som händer då är i dagsläget inte helt lätt att svara på, men TMF kommer löpande att uppdatera kring händelseutvecklingen. Klart är dock att det, i vart fall under en övergångsperiod, kommer att bli dyrare och mer komplicerat att handla med Storbritannien.

Innan alla alternativ klarnat rekommenderar vi därför att man löpande håller sig uppdaterad och ett lämpligt sätt att göra det kan exempelvis vara att regelbundet besöka följande sidor;