”Positivt med återinfört investeringsstöd, men vi behöver mer förutsägbarhet”

- TMF kommenterar regeringens vårbudget

Foto: Sören Andersson Gustaf Edgren, TMF.

TMF välkomnar återinfört investeringsstöd för bostadsbyggandet samt sänkta arbetsgivaravgifter för vissa företag i den vårbudget som lades fram under onsdagen, och som är ett resultat av regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med Centern och Liberalerna. Däremot finns fortfarande oklarheter kring hur investeringsstödet kommer att utformas.

Så här kommenterar Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF:

- Det är positivt att regeringen planerar att återinföra investeringsstödet för bostadsbyggandet. Samtidigt råder det stor otydlighet och brist på förutsägbarhet i budgetens innehåll och - inte minst - hur utformningen ska ändras framöver.

- Överlag är det prekära läget på bostadsmarknaden ett fortsatt eftersatt område hos landets högsta politiska ledning. Det branschen behöver mest är långsiktiga förutsägbara spelregler, långsiktigt fungerande finansiering och en transparent och fungerande marktilldelningsprincip över hela landet.

I övrigt när det gäller vårbudgeten lyfter TMF:s vd David Johnsson fram sänkta arbetsgivaravgifter för vissa grupper av företag – med förbehållet att det krävs ett större grepp som omfattar fler.

Men det finns även farhågor för trä- och möbelindustrin – bland annat när det gäller minskat stöd på utbildningssidan.

- Flera av regeringens besparingar är på temat reformer som inte blir av eller inte lyfts på det sätt man hade hoppats på. Tyvärr minskar regeringen stödet till yrkesvuxutbildningarna med 500 miljoner.

- I ett läge där matchningsproblemen på arbetsmarknaden är större än de varit i modern tid är det sorgligt att kommunerna inte förmår fullfölja sitt uppdrag kring kompetensförsörjning, samtidigt är det synd att regeringen så lättvindigt skär ner ett stöd som är en viktig pusselbit i industrins framtida konkurrenskraft. Utbildningspolitiken behöver mer av förutsägbarhet, säger David Johnsson.

FAKTA: Den 10 april presenterar regeringen en vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på Januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.