"Ett bra besök som både handlat om vad som behöver göras för att öka möjligheter för småhusbranschen att växa och för folk att bygga nytt"

- Statsminister Stefan Löfven besökte Älvsbyhus

Foto: Älvsybhus Statsminister Stefan Löfven besökte Älvsbyhus.

Sveriges statsminister Stefan Löfven besökte husleverantören Älvsbyhus under lördagen. På dagordningen fanns bland annat hållbarhet, byggande i trä och bostadspolitik.

Älvsbyhusfabriken höll lördagsöppet för att ta emot besök av Sveriges statsminister och passade på att visa upp tillverkningsprocessen. Ett Älvsbyhus byggs av gran som växer i regionen och allt timmer som används levereras av Sveaskog.

- Vi kan stolt säga till våra kunder att vi vet vart ditt hus växte upp, säger Kent Johansson vd Älvsbyhus. Vi bygger med en förnyelsebar råvara – trä.

Med ett eget sågverk har Älvsbyhus full kontroll på råvaran från timmerleverans från Sveaskog till färdiga hus. De tar även tillvara på biprodukterna genom att till exempel via Älvsbyns fjärrvärmeverk värma upp hela husfabriken i Älvsbyn.

Foto: Älvsbyhus
Kent Johansson, vd på Älvsbyhus, ger gästande Stefan Löfven sin syn på bostadspolitiken.

Men trots låga räntor och bostadsbrist så dalar nu försäljningssiffrorna bland flera av småhustillverkarna. Prognosen från TMF är 9 500 påbörjade småhus i år vilket är en minskning jämfört med 2018.

– Vi bedömer att det i mångt och mycket är finansieringen som skärpts till under senare år och hoppas på att statsminister Stefan Löfven ska titta närmare på lånesituationen för de som vill bygga nytt. Vårt förslag är att en kund som bygger upp till 130 m² och lyckas hålla kostnaderna under 14 000 kr/m² ska erbjudas full belåning samt valfri amorteringstakt, säger Kent Johansson.

- Ett bra besök som både handlat om vad som behöver göras för att öka möjligheter för småhusbranschen att växa och för folk att bygga nytt. Men även en inblick i hur det lilla samhället får ta del av ett framgångsrikt hållbart företagande med återinvesteringar på orten, säger statsminister Stefan Löfven.

Källa: Pressmeddelande, Älvsbyhus