"Skyddet måste stärkas"

Foto: Seminariepanelen med Johanna Hedström till höger.

Den 13 mars bjöd Trä- och Möbelföretagen (TMF) - tillsammans med Gröna arbetsgivare och riksdagsledamoten Helena Lindahl (C) - in till seminarium i riksdagen om äganderätten. Bland talarna fanns Johanna Hedström, Sverigechef på möbelkoncernen Flokk.

Representanter från LRF, Tv-branschens Samarbetskommitté, Flokk och Läkemedelsindustriföreningen slog fast att en svag äganderätt utgör ett problem på många fronter; det handlar om allt från rätten att bruka sin skog, fildelning och designstöld till rent farliga läkemedelskopior som leder till miljarder i förlorade intäkter och även stora samhällsproblem.

Problemen skiljer sig åt mellan branscher, men gemensamt för alla är att det kostar stora summor pengar och att skyddet måste stärkas.

För TMF:s medlemsföretag handlar det främst om behov av skydd mot designkopiering och även om behovet av att medvetandegöra konsumenter om konsekvenserna av att köpa lågpriskopior tillverkade i låglöneländer, ofta under bristfälliga arbetsmiljöförhållanden och till betydligt sämre kvalitet.

Kunskapen hos både allmänhet och beslutsfattare saknas ofta. Man saknar insikt om hur äganderätten för möbler, skogen, filmer eller läkemedel kränks. Att synliggöra allvarliga problem hos flera branscher tillsammans bidrar förhoppningsvis till en bredare kunskap och i förlängningen en attitydförändring hos allmänheten.

- Vi vill att människor ska ställa sig frågan om vi vill ha innovation och designutveckling i Sverige, eller om vi hellre vill köpa icke hållbart tillverkade piratkopior från Asien? säger Johanna Hedström, Sverigechef för Flokk, och fortsätter: svenska möbelföretag vill fortsätta att leverera högkvalitativa produkter tillverkade med omsorg om människor och miljö, och inte behöva lägga resurser på tidsödande rättsliga prövningar med högst osäkert utfall. Ett stärkt skydd för kreatörer bidrar till förbättrad konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och överhuvudtaget en bättre samhälls- och näringslivsutveckling.

I publiken fanns riksdagsledamöter, tjänstemän från näringsdepartementet och företrädare för de olika branscherna.