SE SEMINARIUM: Reformer för en fungerande bostadsmarknad

Den svenska bostadsmarknaden har flera stora problem som påverkar byggindustrin och hela ekonomin. Problemen har vuxit över tid och blivit allt mer uppmärksammade. Samtidigt har den politiska förmågan att komma till rätta med problemen varit liten. Ta del av seminarium i Näringslivets Hus där Svenskt Näringsliv presenterade rapport samt reformförslag och där TMF:s vd var en av de medverkande.

Se seminariet i efterhand

Två av bostadsmarknadens problemen är bristande rörlighet och svårighet för unga att ta sig in på bostadsmarknaden.

Fler unga bor hemma längre och inflyttningen till tillväxtregioner har blivit svårare. Andelen unga som äger sin bostad har också fallit kraftigt. Detta är både ett personligt problem för dem som vill flytta och en av de viktigaste förklaringarna till att företagen får allt svårare att rekrytera personal. Dessutom är den samhällsekonomiska kostnaden för dessa problem hög.

Problemen beror på en rad olika orsaker. På hyresmarknaden handlar det om en dåligt fungerande marknad, bristande rörlighet och långa köer. På marknaden för ägt boende handlar det om höga priser som i kombination med kreditrestriktioner stänger ute växande grupper.

Ny rapport

I en ny rapport reder Svenskt Näringsliv ut dessa olika problemkomplex, gör en internationell utblick över bostadsmarknaden i andra länder och presenterar en samhällsekonomisk kalkyl.
Utöver dessa presenteras också ett antal konkreta och långtgående reformförslag för att lösa dessa problem för både hyresmarknaden och marknaden för ägt boende.

Rapportförfattaren Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv, presenterade rapporten, inklusive kommentar av professor Harry Flam.

Medverkande

Andra medverkande på seminariet var TMF:s vd David Johnsson, Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke, Anna Karin Hatt, VD Almega, Mats Green bostadspolitisk talesperson (M), och Johan Löfstrand. bostadspolitisk talesperson (S).
Jörgen Huitfeldt modererade.