Håll dig uppdaterad om hamnkonflikten

Foto: Pressbild, Göteborgs Hamn

Hamnarbetarförbundet har trappat upp konflikten med flera nya varsel. Sveriges Hamnar svarar med spegel- och konsekvenslockout.

Nu har hamnarna i Halmstad, Mönsterås, Holmsund, Karlshamn, Sundsvall samt Umeå tagits ut i hamnkonflikten i samband med att Hamnarbetarförbundet meddelat nya varsel om stridsåtgärder.

Sveriges Hamnar svarar med spegel- och konsekvenslockout.Sveriges Hamnar har sedan den 14 januari mottagit drygt 30 olika varsel om stridsåtgärder från Hamnarbetarförbundet som därutöver förvarnat om att Sveriges Hamnar kommer varslas om åtskilliga ytterligare stridsåtgärder framöver.

Med anledning av ovanstående varslar Sveriges Hamnar om spegel- och konsekvenslockout omfattande samtliga medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar vid de tidpunkter, den omfattning och de arbetsställen som framgår av sammanställningen nedan. Syftet med åtgärderna är att förmå motparten att upphöra med sina stridsåtgärder.
Spegel- och konsekvenslockout innebär att berörda medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet är utestängda från arbete utan lön samt är förbjudna att uppehålla sig på mark eller i byggnader som tillhör arbetsgivaren.

Hamnarbetarförbundets nya varsel omfattar strejker och trädde i kraft onsdagen den 6 februari.

Till höger kan du ladda ner en sammanställning de varsel som har lagts.
Läs mer om hamnkonflikten på Transportföretagens webbplats och Arbetsmarknadsnytt