Rekordmånga YH-utbildningar beviljade - TMF bakom framgången

Foto: Henrik Smedmark. / Orlando Boström

Idag redovisade Myndigheten för yrkeshögskolan siffrorna från årets ansökningsomgång och det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av Yrkeshögskolan. Årets ansökningsomgång visar rekordsiffror både till antalet och till andelen beviljade utbildningar. Och – TMF ligger bakom framgången.

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF, utvecklar:

- I expeditionsministärens budgetproposition saknades medel för den expansion av Yrkeshögskolan som riksdagen hade enats om efter flera års påtryckningar från bland annat arbetsmarknadens parter. När istället M/KD-budgeten, som efter vår påpekanden innehöll medel för utbyggd YH, röstades igenom säkrades expansionen. Detta har lett till att rekordmånga utbildningar har kunnat få statsstöd varav flera riktade till våra branscher.

- Det är glädjande att ett målmedvetet påverkansarbete nu bär frukt och att det unika konceptet med att företagen ges möjlighet att styra utbildningarna nu tillåts växa.

Totalt beviljas 496 stycken utbildningar som ger drygt 14 000 utbildningsplatser. Beviljandegraden landar totalt på 45 procent vilket är den högsta nivån under yrkeshögskolans tioåriga historia.

Läs nyheten på mvh.se – inkl. länk till beviljade utbildningar