"Agenda 2030 skapar konkurrensfördelar för svensk möbelindustri"

Trä- och Möbelföretagen, TMF, har med Agenda 2030 som utgångspunkt formulerat mål och vision för den svenska möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete, vilket presenteras under årets Stockholm Furniture & Light Fair.

Svenska möbelföretag är generellt duktiga och ligger i framkant internationellt när det kommer till att driva och utveckla ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Trots detta finns fortfarande en rad områden som företagen bör fokusera på. Med Agenda 2030 och de globala målen som bas får möbelindustrins hållbarhetsarbete en tydlig riktning och samtidigt skapas konkurrensfördelar.

– Världen står inför stora utmaningar gällande avfallsgenerering, råvaruförsörjning, social utveckling och inte minst klimathotet. En grundpelare i TMF:s hållbarhetsarbete är att kombinera ansvarstagande med affärsnytta, säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF.

Under Stockholm Furniture & Light Fair, den 5-9 februari på Älvsjömässan, lyfter TMF Agenda 2030 som tema i monter AG:03, bl a genom fem frontade exempel från möbelindustrin, men även i ett panelsamtal.

6/2 - kl 11.00 i Victoriahallen
Panelsamtal: "Hur möbelindustrin ska göra hållbarhet till en konkurrensfördel – låt oss prata Agenda 2030!"
Flera kända hållbarhetsprofiler från möbelindustrin deltar i panelen. Moderator för panelsamtalet är Nina Ekelund, generalsekreterare på Hagainitiativet.

Mer om Agenda 2030
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Läs mer om Agenda 2030tmf.se/agenda2030
Läs mer om TMF på Stockholm Furniture & Light Fairtmf.se/sflf2019

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Robin Ljungar, hållbarhetschef TMF, 08-762 72 43, robin.ljungar@tmf.se
- Sandra Furtenbach, projektledare för TMF:s aktiviteter på Stockholm Furniture & Light Fair, 08-762 72 48, sandra.furtenbach@tmf.se
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se