Villaägare mer nöjda än bostadsrättsinnehavare med sitt boende

Foto: Fiskarhedenvillan

Enligt en ny undersökning från Landshypotek Bank är det stora skillnader på i vilken utsträckning svenskarna bor i sitt drömhem. Allra störst skillnad ser man mellan de som bor i villa och bostadsrätt. Närmare 7 av 10 villaägare uppger att de har sitt drömboende medan motsvarande siffra för boende i bostadsrätt är 4 av 10. Anledningen till att man inte kan bo som man drömmer om är ekonomin, familjesituationen och partnern.

– Utanför storstäderna finns i större utsträckning det som vi svenskar efterfrågar för vårt boende. Här erbjuds villor, trädgårdar, trygghet, lugn och närhet till natur. Det blir i årets undersökning än mer markant och tydligt, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank, i en presskommentar.

När man väljer bostad är det viktigaste för svenskarna att bo i ett lugnt område, nära natur och skog samt att ha möjlighet att utöva sina intressen. I jämförelse med förra årets undersökning ser man att det har blivit allt viktigare med egen trädgård medan stor bostadsyta, utbud av kultur och restaurang samt möjlighet att göra karriär har minskat i betydelse.

Den främsta anledningen att man inte bor i sitt drömboende är ekonomin (68%) följt av familje-situationen (16%) och nästan var tionde (8%) uppger att deras partner är den som hindrar dem.

Läs hela artikeln med bifogad undersökning