"Pension är en djungel, men det finns konkreta tips för arbetsgivare"

Nya regler för pensionssystemet har varit under utredning en längre tid, och väntas snart klubbas igenom i riksdagen. Då kommer ett flertal förändringar träda i kraft. Ambjörn Wahlberg, TMF/Grafiska företagen och Åsa Blomberg, Finfa, redde ut vad som gäller på Arbetsgivardagen.

 En av förändringarna gällande pensionssystmet är att de olika åldersgränserna kommer att höjas. I dag kan en arbetstagare ta ut allmän pension tidigast vid 61 års ålder, och har rätt att få stanna i arbete fram till 67 år, den så kallade las-åldern. Båda dessa gränser kommer från 2020 gradvis att justeras uppåt. Samtidigt ändras reglerna för de anställda som passerat las-åldern, så att deras ålder blir en saklig grund för uppsägning. I dag gäller samma regler för de som passerat las-åldern som för alla andra.

– Idag finns ett fönster som gör att arbetsgivaren har rätt att avsluta anställningen vid utgången av den månad då den anställde fyller 67 år, Om arbetsgivaren missar detta fönster fortsätter anställningen enligt samma regler som tidigare. Det är därför viktigt att hålla koll på detta fönster, säger Ambjörn Wahlberg.

Läs hela artikeln på Svenskt Näringslivs webbplats.