"Dokumentera!" - uppmaningen på HR-nätverk med tema rehab

Foto: Pixabay

"Dokumentera och håll kontakt med den som är sjuk". Det var en av uppmaningarna under tisdagens HR-nätverk – den 27 november på Arlanda - som handlade om rehabilitering med anledning av de nya reglerna i socialförsäkringen om att upprätta rehabiliteringsplan.

Det var en stor uppslutning av såväl stora som små medlemsföretag från TMF, Gröna arbetsgivare och Grafiska Företagen som samlades på Clarion Hotell, för att lära sig mer om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Förbundens rådgivare inledde med en uppdatering om nya lagar inom temat rehabilitering.

Forskning har visat att de arbetsgivare som under sjukdomstiden har en kontinuerlig kontakt med arbetstagaren ökar chanserna att få tillbaka hen i arbete igen. För att ta reda på vilka möjligheter och vilken förmåga arbetstagaren har att arbeta igen ska en kartläggning göras i form av en rehabiliteringsplan, när en anställd förväntas vara borta i 60 dagar. När det handlar om psykisk ohälsa kan det vara svårt att avgöra tillståndet hos arbetstagaren men då är det än viktigare att dokumentera och hålla kontakten under sjukdomstiden.

Nätverket gästades även av Erik Danhard, advokat på Hamilton advokatbyrå med arbetsrätt som specialitet. Erik förklarade förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt det lojalitetsansvar som vilar på arbetsgivaren enligt anställningsavtalet.

- Arbetsgivaren har ett ansvar att utreda om arbetstagaren kan arbeta trots sin nedsatta arbetsförmåga. Det är inbyggt i anställningsavtalet att arbetsgivaren ska göra allt för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Det kan innebära omplacering eller omplanering av verksamheten. Under utredningstiden har arbetstagaren dessutom även rätt till lön.

Sjukdom är dock inte saklig grund för uppsägning. Först när det är klarlagt att arbetstagaren inte kan återgå i arbete och utföra arbete av betydelse kan uppsägning bli aktuellt enligt lag.

Deltagarna på HR-nätverket fick även en uppdatering om arbetsrättsliga nyheter av TMF:s chefsjurist Bengt Johansson.

Agneta Larsson, HR-chef på Nobia.

Agneta Larsson, HR-chef, Nobia AB

Varför går du på våra HR-nätverk?
- Det är intressant och värdefullt att hålla sig uppdaterad inom arbetsrätt och det är roligt att träffa kollegor i branschen. Man behöver inspiration utifrån i sitt egna arbete. Det blir dessutom väldigt riktad information när den är anpassad efter våra kollektivavtal. Det är så värdefullt att kunna ställa direkta frågor. Det är den här typer av nätverk som jag prioriterar!

Men finns det behov av träffar av det här slaget nu när man få informationen digitalt?
- Nej, det blir alldeles för mycket mejl och det är dessutom enkelt att ta sig hit till Arlanda. Det är ett sätt att få omvärldsbevakning i frågor som är aktuella. Även om vi kommer från olika branscher och små och stora företag så har vi likartade frågeställningar inom personalfrågor.

Har du varit med på HR-nätverk tidigare?
- Absolut! Jag försöker gå på alla. Jag har t ex varit med på nätverk om lön och GDPR och kan rekommendera detta till andra HR-kollegor.

Läs mer om rehabilitering
Läs mer om HR-nätverket