Industrin är utmanad och under omvandling

- ny repport från IER, Industrins ekonmiska råd

Foto: LG Collection

IER:s nya rapport, som presenterades under måndagen, pekar på industrins betydelse - samtidigt som man står inför en rad nya utmaningar. Globalt har motståndet ökat mot globalisering och frihandel samtidigt som klimatfrågorna blivit allt viktigare. Nationellt måste Sverige hantera strukturomvandlingen och framför allt åstadkomma balans på bostadsmarknaden. Industrins omställningsförmåga har samtidigt visat sig vara stark.

Hela rapporten "Industri under omvandlingstryck" kan laddas ner från Industrirådets webbplats.

Läs pressmeddelande

Industrins Ekonomiska Råd (IER) är en rådgivande grupp bestående av fyra ekonomer som är oberoende av parterna. IER ska kunna lämna utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av bland annat Industrirådet och de opartiska ordförandena.