Ett år efter #metoo: Använd Prevents checklista och enkät som stöd

Foto: MostPhotos

Ett år har gått sedan Metoo-rörelsen startade. På Prevents webbplats, under rubriken sexuella trakasserier, finns nu en välfylld verktygslåda som hjälp för din arbetsplats - inte minst, en checklista och en enkät.

Checklistan är tänkt att öka kunskapen om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och lagkrav. Den utgår från diskrimineringslagens struktur, terminologi och regler men hänvisar även till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef eller arbetsledare tillsammans med skyddsombud eller annan facklig företrädare.

Enkäten å siin sida ska ta reda på hur medarbetarna upplever verksamheten när det gäller sexuella trakasserier. Den kan lämpligen göras anonymt i grupper med fler än sex anställda, där resultatet och förslag till förbättringar av arbetsmiljön sedan diskuteras.

Här hittar du Prevents verktyg