"Det behövs en regering med ett större fokus på företagande och tillväxt”

- TMF:s vd om valutgången och parlamentariska läget

Foto: Orlando Boström TMF:s vd David Johnsson.

Sveriges folk har sagt sitt och det råder ett ovisst läge angående regeringsbildning och vilken partiledare som får förtroendet att bli statsminister leda Sveriges regering och prägla landets politik. Trä- och Möbelföretagens vd David Johnsson är dock klar över vilka åtgärder han vill se för trä- och möbelindustrin kommande mandatperiod: - Det behövs en regering med ett större fokus på företagande och tillväxt än vad vi har sett under föregående mandatperioder. Politiken, oavsett vem som till slut blir regeringsbildare, måste agera utifrån att det faktiskt är Sveriges företag och företagare som skapar det enda välstånd som kan fördelas. Därför måste också frågor som främjar företagande vara centralt för politiken.

När det gäller ett av TMF:s viktiga områden – bostadspolitiken – efterlyser TMF:s vd David Johnsson höga ambitioner att nå ett ökat, varierat byggande och att skapa förutsättningar för nyproduktion.

- Det finns ett stort behov av bostadsbyggande och framförallt är det hög tid att agera och skapa blocköverskridande, långsiktiga spelregler för småhusbranschen och bostadsmarknaden. Bostadspolitiken måste präglas av långsiktighet och förutsägbarhet så att vi äntligen kan undvika den hastiga upp- och nedgångar som blivit huvudregel. Med rådande bostadsbrist måste alltid nyproduktionen värnas och just nu är den rejält utmanad och politikerna har inte levererat.

TMF:s vd David Johnsson vill även se visioner när det gäller att förbättra företagens förutsättningar att bli globala.
- Sverige är ett extremt exportberoende land och ytterligare satsningar på export är nödvändigt; här har gångna mandatperiodens regering inte gjort tillräckligt när det gäller särskilt de små och medelstora företagen. Sverige behöver utveckla en långsiktig strategi för att stärka exportförmågan bland dessa företag.

Sist men inte minst lyfter TMF:s vd fram träets fördelar i en nödvändig hållbar utveckling.

- Vi ser, inte minst mot bakgrund av tilltagande miljö- klimatproblematik, fram emot en fortsatt regeringssatsning på träbyggande. Trä är det enda byggmaterial som är förnybart, återvinningsbart och dessutom binder koldioxid. Att inte stimulera träbyggande vore olyckligt.