DEBATT: "Ingen välfärd utan framgångsrika företag"

Ett stort antal medlemmar i Trä- och Möbelföretagen, TMF, är verksamma på mindre orter och får därför en extra viktig roll för att trygga sysselsättningen samt värna välfärden och konkurrenskraften. Läs debattinlägg i Sörmlands Nyheter av TMF:s vd David Johnsson samt förhandlingschef Eva Glückman.