”Nu är det viktigt att inte bara partssystemet utan även politiken levererar”

- TMF:s vd om att arbetsmarknadens parter kommit överens om strejkrätten

Foto: Orlando Boström TMF:s vd David Johnsson.

Med anledning av den pågående utredningen om strejkrätten har parterna på svensk arbetsmarknad enats om en överenskommelse som inte skadar löntagarnas rätt att strejka. Förslaget innebär att det inte längre blir tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.

- En på många sätt historisk dag. Arbetsmarknadens parter har kommit överens om de verkligt grundläggande spelreglerna för arbetsmarknadens funktionssätt. Nu är det viktigt att inte bara partssystemet utan även politiken levererar och tar ansvar för fungerande och förutsägbara konfliktregler, säger TMF:s vd David Johnsson i en kommentar.

Även TMF:s förhandlingschef, Eva Glückman, är nöjd med dagens överenskommelse.*

- Vi ser väldigt positivt på att arbetsmarknadens parter har hittat en lösning på hur konfliktreglerna ska ändras. Det är bra att det kommer regleras att stridsåtgärder endast får vidtas för att få till stånd ett kollektivavtal.

Överenskommelsen innehåller följande:

  • Det ska inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.
  • Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.
  • Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Så här uttalar sig företrädare för andra arbetsgivar- samt fackliga organisationer:

"Det är ett mycket glädjande besked arbetsmarknadens parter i dag ger till regeringen och näringslivet. Parterna har kommit överens om hur medbestämmandelagen bör ändras så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt. Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället. Det är nu avgörande att lagen ändras i enlighet med vad parterna enats om, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

"Vi gillar inte den riktning som strejkrättsutredningen gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka", säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

"Situationen i Göteborgs hamn visade att det krävs förändringar av konfliktreglerna. Teknikföretagen var bekymrade över konfliktregelutredningens arbete. Parterna borde kunna komma överens om en förändring av konfliktreglerna. Det var utgångspunkten för arbetsgruppen. Jag är glad över att vi har lyckats med det. Konflikter av det slag som förekommit i Göteborgs hamn blir med arbetsgruppens förslag otillåtna. Förslaget innebär för seriösa parter på arbetsmarknaden samtidigt inga reella inskränkningar. Stridsåtgärder ska inte används i andra syften än att få till stånd kollektivavtal", säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, och medlem av arbetsgruppen som tagit fram överenskommelsen.