TMF:s styrelse utökad

Foto: Stina Stjernkvist TMF:s styrelse 2018-2019.

TMF:s styrelse utökas med en ledamot under kommande verksamhetsår, 2018-2019, och består numera av 10 ledamöter samt ordförande. Claes Hansson, koncernchef på Götenehus, får förnyat fötroende som styrelseordförande medan Henrik Hjalmarsson, Inwidos Sverige- och Norgechef, blir ny ledamot.

Henrik Hjälmarsson, 41 år, ursprungligen från Kristianstad men numera boende i Lomma, har gedigen styrelserutin. Innan han började på Inwido september 2017 jobbade han tio år på Findus, varav tre som vd, och han ar även suttit i Livsmedelsföretagens styrelse.

- Jag brinner vädligt mycket för kompetensförsörjningsfrågan och det är definitivt något vi måste prioritera i styrelsen. En annan fråga som jag tycker är väldigt viktig är branschens innovationsförmåga.

Se aktuellt information om styrelsen.