TMF:s Årsmöte 2018; Festligt, fullsatt och tänkvärt

Foto: Stina Stjernkvist Alexander Bard.

När Alexander Bard och Robert Karjel inspirerade och underhöll på TMF:s årsmöte var det ofta ganska nära mellan skratt och skrämselhicka. Heldagen på Hotell Clarion Sign lockade närmare 200 deltagare.

Text: Håkan Lövström Foto: Stina Stjernkvist

IT-filosofen Alexander Bard älskar att få med åhörarna på vindlande tankeresor kring hur makten sett ut och förflyttat sig genom historien. En bärande tes i hans berättelser är att det är den som sitter på informationen och har möjligheter att ta ut det viktigaste som också är vinnaren i olika tidsåldrar.

Alexander Bard berättade också om hans eget intåg i den digitala världen som skedde för ganska precis 20 år sedan.

- Jag hade ett ganska framgångsrikt skivbolag som jag kunde sälja och få en massa miljoner som jag då kallade "fuck off – money", berättade Alexander Bard som då 1998 hamnade på Handelshögskolan där han tillsammans med ekonomen Kjell A Nordström blev en av pionjärerna kring den digitala utvecklingen.

Det som Alexander Bard konstaterade redan då är att vi alla tenderar att göra om samma misstag om och om igen när vi ska försöka förstå ny teknik eller nya arbetsmetoder.

- Vi har samma gamla modeller som vi använder för att försöka förstå ny teknik eller nya metoder. Vad vi har kunnat slå fast är att vi människor är konstanta medan tekniken utvecklas. Just nu utvecklas teknologin ganska fort, men vi människor utvecklas inte så att vi plötsligt får dubbel kapacitet.

Att använda logik för att spekulera kring vad som händer med oss när vi interagerar med teknologier är Alexander Bards specialfält. Denna del av digitaliseringen kallas för abstrakt digitalisering.

- Vi tittar på hur människan fungerar tillsammans med teknologin. Just nu är det exempelvis väldigt tydligt att tekniken gjort det möjligt för många fler att vara designers eller att på annat sätt utmana de traditionella maktstrukturer som funnits i århundraden. Alla de genier som vi tidigare hade satt på piedestaler har nu utmanats av tusentals andra.

Alexander Bard ser hur det digitala samhället nu snabbt tar över inom många områden. Han tror att vinnarna är den som har kunskaper kring framtidens stora dataflöden och hur man kan utnyttja dessa. Ett konkret råd till företagen som fanns i publiken var att satsa på kundrelationerna och all den data som finns där.

- I dag skulle jag säga att ett företags utvecklingsavdelning ligger hos kunderna, förklarar Alexander Bard.

Starkt om helikopteruppdag

Om Alexander Bards inspirationstal kunde uppfattas som lite löst i kanterna så blev dagens andra talare en motpol. Robert Karjel är chef över en helikopterdivision, stjärnförfattare och utsedd till årets talare 2013.

Han berättade om när han fick uppdraget att leda en svensk helikopterdivision utanför Somalias piratdrabbade kust. Uppdraget var att skydda den oerhört värdefulla trafiken med lastfartyg som skulle upp genom Suezkanalen. Men där fanns också den svältande befolkningen i Somalia som inte fick några nödsändningar med mat från FN eftersom FN:s båtar attackerades av pirater och Al-qaida.
Robert berättade inlevelsefullt om hur han fick sin personal på helikopterdivisionen att fokusera på de tre viktigaste målen som skulle uppfyllas för att uppdraget skulle lyckas.

- Det var väldigt viktigt att inte lägga gruppens energi på de faktorer som skulle kunna omöjliggöra uppdraget, förklarade Robert Karjel.

Väl nere på plats i Adenviken så fanns det många uppdrag som grep tag i den svenska gruppen. Men Robert berättade om ett speciellt uppdrag som öppnade ögonen på honom och hela gruppen.

- Vi åkte till Mombasa i Kenya och besökte de stora lager som FN har där. Vi kom in den största lagerbyggnad du kan tänka dig och där låg det säckar med ris staplade upp till taket. Då blev det så tydligt för oss 40 svenskar att det är så här svälten i Somalia ser ut. Vi fick en tydlig historia kring varför vi var där och vad vi ska göra. Alla hos oss måste känna lika starkt att de är en del det vi ska genomföra.

- På samma sätt är de mest framgångrika företagen byggda kring en tydlig historia där alla i företaget vet varför företaget finns till.

Moderator under dagen var ståupp-komikern Marika Carlsson.

Bildspel från TMF:s Årsmöte 2018

 

NTT/Woodnet: TMF oroliga för EU-regleringar