”Vårbudgeten saknar de strukturförändringar som byggbranschen kräver”

Foto: Orlando Boström TMF:s vd David Johnsson.

Den vårbudget som regeringen presenterade idag visar att Sveriges ekonomi är stark och kommer att växa ytterligare. Men TMF:s vd David Johnsson efterlyser ambitioner att nå ett ökat, varierat byggande och för att skapa förutsättningar för nyproduktion.

- Det är en torftig budget på så sätt att den saknar reformstruktur och reformidéer. Med tanke på landets tillväxt och en stark konjunktur är det förvånande att vi inte ser någon av de strukturförändringar som byggbranschen behöver. Det gäller t.ex system för bosparande, och vi ser heller inga ansatser till att lösa och säkerställa finansieringsfrågan för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för nyproduktion.

- Det finns ett stort behov av bostadsbyggande och det är sorgligt att man inte tar chansen att jobba för ett ökat, varierat byggande.

TMF:s vd David Johnsson saknar även visioner när det gäller att förbättra företagens förutsättningar – inte minst globalt.

- Sverige är ett extremt exportberoende land och ytterligare satsningar på export är nödvändigt; här har regeringen inte gjort tillräckligt när det gäller särskilt de små och medelstora företagen. Sverige behöver utveckla en långsiktig strategi för att stärka exportförmågan bland dessa företag.

Läs även kommentar från Svenskt Näringsliv

"En vårbudget utan nödvändiga strukturreformer"