TMF:s vd om den nya kilometerskatten

Foto: TMF TMF:s vd David Johnsson, Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna och Ulf Perbo näringspolitisk chef Transporrföretagen.

Vid ett seminarium idag, arrangerat av Transportföretagen, diskuterades regeringens nya förslag till inriktning för kilometerskatten. TMF:s vd David Johnsson deltog i paneldebatten och gav näringslivets syn på den nya inriktningen.

- Det är helt avgörande för både näringslivets konkurrenskraft och hushållens välfärd att Sverige har effektiva och hållbara transporter. Sverige är ett extremt exportberoende land som geografiskt ligger långt från marknaden, och det här förslaget skulle innebära ett mycket hårt slag mot, och kraftigt försvåra för, industrin, säger David Johnsson.