Drygt 8 miljoner kronor till den trärelaterade industrin i Småland

Foto: Träcentrum

Europeiska Socialfonden har beviljat 8 359 033 kr till Träcentrum för projektet "Kompetens för alla". Projektet är inriktat på anställd personal hos 35 trärelaterade företag över hela Småland som ska medverka i projektet.

"Kompetens för alla" startar med en analysfas där behoven hos företagen gås igenom. Företagen som deltar kommer, tillsammans med Träcentrums coacher, att  strukturera och prioritera vilken kompetensutveckling som behövs för att företaget ska kunna möta framtiden och utvecklas.
Inom projektet tittar man sedan på vilka utbildningar som behöver genomföras som direkt företagsanpassade och vilka kompetensutvecklingsbehov som på något sätt kan lösas genom pågående kompetensutvecklingsinsatser.

Projektet, som är en viktig satsning för företagens långsiktiga kompetensförsörjning, startar i april 2018 och pågår fram till 31 mars 2021.