Regeringen vill digitalisera byggprocessen

Foto: Pressbild, Regeringskansliet Peter Eriksson, Sveriges bostads- och digitaliseringsminister

Regeringen anser att en digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kommer att snabba på byggandet. Därför föreslås nu en lagstiftning som ska främja digitala standarder av olika slag. ”Det är just en enhetlig standard som är förutsättningen för effektivisering”, skriver bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i en debattartikel i Dagens Samhälle.

– Det här är den största och viktigaste förändringen vi kan göra för att korta planprocesserna i Sverige. Enhetliga standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar kommer göra att kommuner och myndigheter kan jobba både snabbare, till lägre kostnad och mer transparent, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i en presskommentar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Läs debattinlägget i Dagens Samhälle.