Se sändning på SVT Play: Äganderätt ur flera synvinklar

Tillsammans med SLA bjöd TMF på tisdagen in flera olika branscher som, tillsammans med politiker, fick möjlighet att lyfta och debattera den privata äganderätten ur olika perspektiv. Seminariet sändes på SVT Forum den 8 februari kl 09.00 (SVT 2) och kan ses på SVT Play till den 7 augusti.

Länk till SVT Play.

Författaren Lena Andersson var en av inledningstalarna.

-Vi får inte glömma att äganderätten sedan länge är ett skydd för den enskilde gentemot alla former av övermakt, sa hon bland annat.

Vid seminariet medverkade representanter bland annat från läkemedels- och filmbranschen och från skogsnäringen och möbelindustrin.

Bland de politiker som medverkande fanns bland annat Caroline Szyber (KD) som höll med om att äganderätten är hotad, men att hon uppfattade flera positiva motkrafter vid det här seminariet.

-En brist har varit att lagstiftningen har varit för långsam och gett för stort tolkningsutrymme, sa hon bland annat.

Moderator: Eva Hamilton, tidigare vd för SVT

Inledning: Förrfattaren Lena Andersson, samt Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet
Medverkande bl a: Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet, Pieter Jan van Eggermont, humanitär rådgivare Läkare Utan Gränser, Helena Lindahl, C, Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF, Caroline Szyber, KD, Henrik Pontén, Rättighetsalliansen, Magnus Andersson, Piratpartiet, Michael Porseryd, SF Studios, Jonas Vikman, LIF, Mats Sandgren, SCA, Eva Blum, Vinge och David Johnsson, vd TMF..

Foto: Sören Andersson